Banking solutions in the comfort of your home.
User Account SecurityApril 17, 2014 04:34
 Signon

Phishing Alert Notice

Dear Valued Customer,

Finabank would like to alert you about a current phishing scam directed at on-line banking users. The scam targets users by sending emails that appear to be from an official source and are designed to trick the recipient into clicking a link in the e-mail for the purpose of acquiring sensitive data, such as passwords or financial information. The phishing e-mails claim to be from Finabank and advise recipients to update account information by clicking a link that goes to a fraudulent web site.

Finabank did not send this email. Finabank does not use emails to request personal information or update security tools. Please be advised to NEVER click links or install programs suggested in emails, even if the email appears to be from an official or familiar source. Finabank will never send client emails containing links to download software or applications.

Please immediately delete emails such as these, and be careful not to take the actions requested. Don't click on any links within an e-mail asking you to access your account or to verify passwords or other sensitive information.
---------

Phishing Alert Bericht

Geachte cliënt,

Finabank wil u waarschuwen over een phishing scam gericht op on - line banking gebruikers . E-mails worden verzonden die van een officiële bron lijken te zijn en zijn ontworpen om de ontvanger te verleiden tot het klikken op een link in de e -mail met het oog op het verwerven van gevoelige gegevens , zoals wachtwoorden en financiële informatie . In de phishing e -mails wordt er beweerd dat het bericht afkomstig is van de Finabank en wordt de ontvanger geadviseerd om zijn/haar accountgegevens bij te werken door te klikken op een link naar een frauduleuze website.

Finabank heeft deze e-mail niet verzonden . Finabank zal geen e-mails versturen om persoonlijke informatie of updaten van security tools te vragen. Houd er rekening mee om NOOIT op koppelingen te drukken of programma's voorgesteld in e-mails te installeren , zelfs als de e-mail lijkt afkomstig te zijn van een authentieke of bekende bron . Finabank zal nooit clienten e-mails met links naar software of applicaties te downloaden sturen.

Wij adviseren om de acties die zijn aangegeven in de e-mail niet uit te voeren en het bericht onmiddellijk te verwijderen. Klik niet op links in een e-mail waarin u wordt gevraagd om toegang te krijgen tot uw account of om wachtwoorden of andere gevoelige informatie te controleren.

Signon to Internet Banking

Please provide signon information below:

User ID:  
  Password:    
   

ABOUT SSL CERTIFICATES
 
 
Powered by Gresham